Αναλυτές λένε ότι επειδή η Αίγυπτος έχει υπερβεί το κανονικό όριο δανεισμού της από το ΔΝΤ, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει εξαιρετικά κριτήρια πρόσβασης, γεγονός που την θα καταστήσει αντικείμενο μεγαλύτερου επιπέδου ελέγχου εκ μέρους του Ταμείου.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αιγύπτου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η κλίμακα οποιασδήποτε νέας χρηματοδότησης δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η Αίγυπτος έχει ήδη λάβει μεγάλη χρηματοδότηση από το ταμείο.

Η Αίγυπτος έχει στραφεί στο ΔΝΤ τρεις φορές τα τελευταία χρόνια, δανειζόμενη συνολικά γύρω στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα πολιτική του Καΐρου που στοχεύει να παραχωρήσει περισσότερο από το 65% της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα για να προσελκύσει επενδύσεις.

Το έγγραφο με τίτλο «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας», που παρουσίασε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα, ήταν η τελευταία προσπάθεια του Καΐρου να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στο τοπικό επενδυτικό κλίμα και να πείσει τους επενδυτές να ρίξουν δισεκατομμύρια δολάρια στην Αίγυπτο.