Η συμφωνία στοχεύει στην επιτάχυνση των περικοπών εκπομπών, τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων σε βιομηχανίες και στοχεύει στις εκπομπές καυσίμων από τους τομείς των κατασκευών και των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ επιτρέπει στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και στις βιομηχανίες με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, όπως ο χάλυβας και το τσιμέντο, να αγοράζουν «δωρεάν δικαιώματα» για την κάλυψη των εκπομπών άνθρακα βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η μεταρρύθμιση, η οποία προτάθηκε τον Ιούλιο του 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει στόχο την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η συμφωνία σημαίνει ότι οι εκπομπές θα μειωθούν κατά 62 τοις εκατό έως το 2030 με βάση τα επίπεδα του 2005, από τον προηγούμενο στόχο του 43 τοις εκατό. Οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά αυτό το ποσό.

Η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής θα επεκταθεί προοδευτικά στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, στις εκπομπές των πτήσεων αεροσκαφών μεταξύ προορισμών στην Ευρώπη (για τις οποίες τα δικαιώματα εκπομπής που κατανέμονταν δωρεάν θα καταργηθούν), κι από το 2028 στις εγκαταστάσεις καύσης απορριμάτων.

Παράλληλα με τη θέσπιση «φόρου άνθρακα» στα σύνορα με τον λεγόμενο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, η ΕΕ προοδευτικά θα καταργήσει τη δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων εκπομπών σε ευρωπαϊκές βιομηχανίες που είχε σκοπό να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης.

Τουλάχιστον το 48,5% των «δικαιωμάτων» αυτών θα καταργηθεί ως το 2030 και η πρακτική θα τερματιστεί εντελώς ως το 2034.

Η συμφωνία μένει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο