Η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας και κινητοποιεί 300 δισ. ευρώ: 72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 225 δισ. ευρώ σε δάνεια, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τα αζήτητα και αδιάθετα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία υπόκεινται σε αυτού του είδους τη χρηματοδοτική «ανακύκλωση», όπως μεταδίδει η Μαρία Ψαρά για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Στις προτάσεις της Κομισιόν συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα ανακατανομής των υπεκερδών για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και οι επιδοτήσεις στα καύσιμα για περιοχές με πολύ περιορισμένη διασύνδεση. Επίσης, προτείνεται τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν προσωρινά τη ρύθμιση των τιμών για τον τελικό καταναλωτή (νοικοκυριά και βιομηχανία).

Η Επιτροπή, επίσης, επιδιώκει την ενεργειακή διαφοροποίηση και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών με προμηθευτές και σύμφωνα με το σχέδιο, στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα θα αναπτυχθούν μεγάλοι διάδρομοι υδρογόνου.

Στις προτάσεις προβλέπεται και η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν ανεβάζει το βασικό στόχο του 2030 για τις ΑΠΕ από 40% σε 45% στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55». Η Επιτροπή παρουσίασε και μια στρατηγική της Ε.Ε. για την ηλιακή ενέργεια, με διπλασιασμό της ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος έως το 2025. Η πρόεδρος της Κομισιόν μάλιστα μίλησε για νομική υποχρέωση για εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια και νέα κτίρια κατοικιών.