Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται στα 77.415 άτομα, ελάχιστα μικρότερος από τον περσινό (77.970), σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας το απόγευμα της Πέμπτης. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιείται έντονα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη είναι η γεωγραφική κατανομή των εισακτέων, η οποία αναδιαμορφώθηκε με βάση τα εξής κριτήρια, κατά το Υπουργείο:

Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.

Τη στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.

Τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική.

Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των Τμημάτων.

Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των Ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.

Σημειώνεται πως η εν λόγω ανακατανομή, αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα σε αρκετούς από τους υποψήφιους, καθώς στην πλειονότητά τους κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα, των οποίων οι εισακτέοι μειώνονται, ενώ αυξάνονται οι εισακτέοι σε σχολές των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Διαβάστε παρακάτω την  ανακοίνωση του Υπουργείου για τον αριθμό των εισακτέων ανά σχολή:

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους συντελεστές που ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Σημειώνεται ότι ο συντελεστής της ΕΒΕ κυμαίνεται μεταξύ 0,80 και 1,20 ενώ στα ειδικά μαθήματα βρίσκεται μεταξύ 0,70 και 1,10. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι «πρόκειται για μέτρο που θεσπίστηκε με το Νόμο 4777/2021 για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών, την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών, και για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ».

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ΕΒΕ αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον αποκλεισμό υποψηφίων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα απαιτείται η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που θα διαμορφωθεί από τον πολλαπλασιασμό του μέσου όρου των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, με τον συντελεστή που ανακοινώθηκε ανά Τμήμα, στρογγυλοποιημένος στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας πως οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν χαμηλές βαθμολογίες κινδυνεύουν να μην εξασφαλίσουν είσοδο σε κανένα πανεπιστημιακό τμήμα αφού αυτή εξαρτάται πλέον από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των υποψηφίων, πολλαπλασιασμένο από 0,80 έως 1,20.

Διαβάστε παρακάτω την  ανακοίνωση του Υπουργείου για τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή: