Οι δύο επίκουροι εισαγγελικοί λειτουργοί οι οποίοι θα ερευνήσουν τις ημέρες και τα έργα του Αν. Πάτση θα εξετάσουν εάν υπήρξε φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος η άλλο διωκόμενο αδίκημα.

Ήδη η παραγγελία έχει διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος για τον πρώτο έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που αφορούν σε δραστηριότητες του Ανδρέα Πάτση, ενώ ο κ. Μπαρδάκης αναμένει να διαβιβαστεί σε αυτό το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για τα πόθεν έσχες.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί το κατά πόσο τα συγγενικά πρόσωπα έχουν σχέση με εξωχώριες εταιρίες, αλλά και με εισπρακτικές εταιρίες. Παράλληλα, θα ερευνηθεί η αγοραπωλησία «κόκκινων» δανείων.