Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, επισημαίνει ότι λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό που επικρατούν στο λεκανοπέδιο, λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα», οι κίνδυνοι για τους εργαζομένους είναι πολλοί, όπως υποθερμία, ψύξεις, νοσήματα του αναπνευστικού, τραυματισμοί από γλιστρήματα ή πρόκληση εργατικών ατυχημάτων.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, για τους πάσχοντες από πνευμονοπάθειες, τους καρδιοπάθειες, για όσους έχουν χρόνια νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, καθώς και για τις έγκυες κ.λπ.

Το ΕΚΑ επισημαίνει ότι για τις εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφαλείας, πρέπει να υπάρξει εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, που είναι η χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, η τήρηση διαδικασιών ασφαλούς εργασίας, η εξασφάλιση συστημάτων επικοινωνίας και άλλα οργανωτικά μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για τους διανομείς και τους κούριερ, οι εργοδότες των οποίων οφείλουν να τους εφοδιάσουν με τα ενδεικνυόμενα για την περίσταση μέσα ατομικής προστασίας.

«Οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στους χώρους δουλειάς, καθώς και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οφείλουν να είναι σε εγρήγορση για την τήρηση όλων των παραπάνω», τονίζει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.