Γράφει ο Βασίλης Βήττας

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται δύο αποφάσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την πρόσληψη αλλά και την εκπαίδευσης συνοριοφυλάκων, με χρήματα από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ και την οικονομική αρωγή του ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα, η πρώτη απόφαση αφορά την «Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου». Πρόκειται για απόφαση που «στοχεύει στην κάλυψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αναγκών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων διακοσίων πενήντα (250) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, μετά και την ολοκλήρωση της τετράμηνης εκπαίδευσης τους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα του Έβρου, για την κάλυψη των αναγκών της αποτελεσματικότερης προστασίας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της χώρας μας».

Η δεύτερη απόφαση αφορά την «Εκπαίδευση Νέων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου» και δικαιούχο το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.350.000,00 € και συνεισφορά της Ένωσης 1.762.500,00 € , δηλαδή το 75% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Όσον αφορά την πρόσληψη των 250 συνοριοφυλάκων, στην απόφαση έχει προϋπολογιστεί χρηματικό ποσό 3.921.971,80 ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 90% του ποσού (3.529.774,62) και το υπόλοιπο 10% από δημόσιους πόρους. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η απορρόφηση των προσλήψεων για τους συνοριοφύλακες πρόκειται να γίνει στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης) και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου – εξόδου, ιδίως αεροδρομίων, των Διευθύνσεων Αστυνομίας (Δ.Α.): Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Παρακάτω μάλιστα, γίνεται σαφής ο ρόλος των συνοριοφυλάκων που θα αποκτήσει η Ελληνική Αστυνομία με ως επι το πλείστον ευρωπαϊκά κονδύλια. «Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποστολή την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παρανόμως εργαζομένων αλλοδαπών ανά την επικράτεια και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών».

Όπως αποκαλύπτεται, πρόκειται στην ουσία για ένα συνολικό πακέτο άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η πρόσληψη των 250 συνοριοφυλάκων, η εκπαίδευση τους, αλλά και το «κόστος μισθοδοσίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, το πρόσθετο κόστος πρακτικής εκπαίδευσης για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής καθώς και των ατομικών εφοδίων τους». Από το συνολικό πακέτο, το ελληνικό δημόσιο θα καταβάλει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για την κάλυψη της συνεισφοράς του.

Το αρμόδιο υπουργείο είχε κάνει εδώ και μήνες γνωστές τις αποφάσεις του, καθώς σε ερώτηση του Βελόπουλου προς τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, με θέμα: «Εξαίρεση του Έβρου από την τοποθέτηση νέων Συνοριοφυλάκων», ο υφυπουργός επιβεβαίωσε τις παραπάνω αποφάσεις.