Το κάλεσμα αναφέρει:

«H πορεία του πανεπιστημίου προς την επιχειρηματικότητα και τη την ιδεοληψία της «ελεύθερης» αγοράς συνοδεύεται από την αύξηση του αυταρχισμού, της επιτήρησης και της πειθάρχησης. Για μια ακόμη φορά συγκρούονται ανταγωνιστικές αντιλήψεις για την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την κοινωνική λειτουργία του πανεπιστημίου. Ούτε όμως η εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης είναι προδιαγεγραμμένη ούτε τα «στρατόπεδα» είναι συμπαγή. Στο ΑΠΘ η σύγκρουση αυτή, με ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και της πρυτανείας, έχει οδηγήσει σε μία διαρκή ένταση λόγω της αστυνομοκρατίας που παρακωλύει συστηματικά την εκπαιδευτική λειτουργία του ιδρύματος.

Στην εκδήλωση θέλουμε να συζητήσουμε τις συνέπειες και όσα διακυβεύονται από την εφαρμογή του νόμου για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τη συνεχιζόμενη κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στο ΑΠΘ, τους κινδύνους για τα ατομικά και κοινωνικά μας δικαιώματα σε έναν χώρο ταυτόχρονα εκπαιδευτικό, εργασιακό και δημόσιο. Κι επίσης να συζητήσουμε για το πανεπιστήμιο που θέλουμε: την αναβάθμιση του δημόσιου, κοινωνικού και πολιτισμικού του ρόλου, τη μόρφωση και τη δημοκρατία, τη στήριξη συνεργατικών και συλλογικών δράσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Καλούμε να συμμετάσχουν και να παρέμβουν στη συζήτηση φοιτήτριες/ές και εργαζόμενες/οι στο πανεπιστήμιο

Διοργάνωση: Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ και Πρωτοβουλία νομικών και δικηγόρων για τα δημοκρατικά δικαιώματα».