Ανοικτά παραμένουν δύο εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές βασικά ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Το θέμα συζητήθηκε χθες στη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος με το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλο.
 
Οι παράμετροι και γενικότερα η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης θα οριστικοποιηθούν και θα περιλαμβάνονται σε ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Από την πλευρά της η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει το ύψος των κεφαλαίων με τα οποία θα πρέπει να ενισχυθεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να πληροί τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας.
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, έτσι ώστε να καλύψουν τις ζημιές από το PSI και τις διαγραφές των επισφαλών δανείων όπως αυτές προσδιορίζονται στο διαγνωστικό έλεγχο που διενήργησε η Black Rock εκτιμώνται σε 50 δις. ευρώ. Ήδη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει πιστωθεί περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες θα διατεθούν για το σκοπό αυτό άλλα 25 δισεκατομμύρια ενώ 23,5 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο.
 
Η χρηματοδότηση θα είναι πιθανότατα με τη μορφή βραχυπρόθεσμων ομολόγων του EFSF (Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), και θα είναι σε δεσμευμένο λογαριασμό μέχρι να χρησιμοποιηθούν.
 
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τα σχέδια βιωσιμότητας των ελληνικών τραπεζών έτσι ώστε να επιλεγούν εκείνες οι οποίες μπορούν να τύχουν κρατικής ενίσχυσης.
 
Μέχρι τέλος Απριλίου οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα σχέδια για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση η οποία θα πρέπει να γίνει και με τη συνδρομή των υφισταμένων μετόχων.
 
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι των τραπεζών θα πρέπει να συνεισφέρουν περί τα 3 δισ. ευρώ προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος κρατικοποίησης τους.
 
Το Μνημόνιο προβλέπει ότι οι ιδιώτες μέτοχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 10% των πρόσθετων κεφαλαίων που θα χρειαστούν οι τράπεζες προκειμένου οι μετοχές που θα λάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να μην έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου.
 
Εν συνεχεία η συνδυασμένη αυτή διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι τον Ιούνιο του 2013 οι τράπεζες να περάσουν με επιτυχία το νέο κύκλο stress tests στα οποία θα υποβληθούν. Συγκεκριμένα μέχρι τότε ο δείκτης κεφαλαιακής τους επάρκειας θα πρέπει να έχει φθάσει το 10%.
 
Για τις τράπεζες εκείνες οι οποίες θα υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια αύξησης κεφαλαίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν κρατική στήριξη κατά τρόπο που να διατηρεί στον ιδιωτικό τομέα κίνητρα να εισφέρει κεφάλαια, ελαχιστοποιώντας έτσι την επιβάρυνση των φορολογουμένων.
 
Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα ενισχυθούν από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) μέσω κοινών μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων (πρόκειται για τα περίφημα Contingent convertible bonds).
 
Η χώρα μας έχει δεσμευτεί στο Μνημόνιο και στους δανειστές της (ΔΝΤ και Ε.Ε) κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης να προσφέρει κίνητρα στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους να αγοράσουν μετά την παρέλευση τριετίας τις μετοχές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μάλιστα το ΔΝΤ εκτιμά ότι από την πώληση αυτή το Δημόσιο θα μπορέσει να εισπράξει περί τα 16 δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο σημείο προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε επιστολή που απέστειλε σήμερα στον πρωθυπουργό αναφέρει ότι «η διαφορά των 34 δισ. ευρώ (σ.σ μεταξύ των 50 δισ. ευρώ που θα καταβάλει το Δημόσιο για την ενίσχυση των τραπεζών και των 16 δισ. ευρώ που θα εισπράξει από την πώληση των μετοχών) θα μετακυληθεί στις πλάτες των φορολογουμένων».