Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Επισκοπική Διάσκεψη του Ισημερινού στο Κίτο, τα μέρη κατέληξαν στις ακόλουθες συμφωνίες:

-Όλοι οι κυβερνήτες πρέπει να εντείνουν τις διαδικασίες ελέγχου για την πρόληψη και την εξάλειψη της κερδοσκοπίας των τιμών.

-Η εθνική κυβέρνηση κηρύσσει το σύστημα υγείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

-Θα εκδοθούν αντισταθμιστικές δημόσιες πολιτικές για τον αγροτικό και τον αστικό τομέα.

-Η τιμή της βενζίνης μειώνεται κατά 15 αμερικανικά σεντς ανά γαλόνι. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, η τιμή της βενζίνης θα είναι 2,40 δολάρια και η τιμή του ντίζελ θα είναι 1,75 δολάρια ΗΠΑ.

-Η διοίκηση του Λάσο δεσμεύεται να καταργήσει το Διάταγμα 95, το οποίο μείωσε τη συμμετοχή του κράτους σε πετρελαϊκές δραστηριότητες και προώθησε διεθνείς διαδικασίες υποβολής προσφορών για κοιτάσματα πετρελαίου.

-Οι αρχές θα αναμορφώσουν το διάταγμα 151, το οποίο αφορά την εξορυκτική δραστηριότητα σε προστατευόμενες περιβαλλοντικές περιοχές, προστατευόμενες ζώνες, αρχαιολογικές ζώνες και πηγές νερού. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κοινοτήτων πριν από την υλοποίηση έργων εξόρυξης στις εν λόγω περιοχές.

-Η κυβέρνηση Λάσο έχει δεσμευτεί να καταργήσει την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» καθώς η κατάσταση στις εμπλεκόμενες περιοχές αρχίζει να ομαλοποιείται.

-Τα ζητήματα που εκκρεμούν προς επίλυση θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο διαδικασίας διαλόγου εντός των επόμενων 90 ημερών.

Τα πρακτικά υπογράφηκαν από τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ιθαγενών Εθνοτήτων του Ισημερινού (Conaie), Λεονίντας Ίζα, του Συμβουλίου Ευαγγελικών Ιθαγενικών Λαών και Οργανώσεων του Ισημερινού (Feine), Εουστάκιο Τουάλα, και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών, Ιθαγενικών και Μαύρων Οργανώσεων (Fenocin), Γκάρι Εσπινόζα, καθώς και από τον υπουργό Κυβέρνησης, Φρανσίσκο Χιμένεθ.