Παράγουν ερευνητικό έργο, δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια και με αυστηρές προθεσμίες, ενώ καλύπτουν ακόμα και κενά που έχουν να κάνουν με την έλλειψη καθηγητών στα ΑΕΙ, παραδίδοντας ακόμα και αυτoδύναμη διδασκαλία. Την ίδια στιγμή, η ερευνητική τους εργασία καταλήγει να θεωρείται ακόμα και «χόμπι», σαν να είναι «κάποιοι ιδιόμορφοι τύποι που τους αρέσει να διαβάζουν», δουλεύουν βράδια, Σαββατοκύριακα, συχνά βρίσκονται με μπλοκάκι, πληρώνονται πιθανόν ανά τρίμηνο ή ακόμα και μήνες αφότου έχουν παραδώσει το έργο τους, πληρώνουν μόνοι/ες τα έξοδα για τα απαραίτητα Συνέδρια. Είναι η καθημερινότητα για χιλιάδες νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές, επιστήμονες/ισσες, Υποψήφιους Διδάκτορες/ισσες που εργάζονται στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Ένας κλάδος κατακερματισμένος, με την πρόσφατη ανακοίνωση για άμισθες θέσεις εργασίας να επιβεβαιώνει την τραγική πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι στη χώρα.

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου του ΕΚΠΑ με την ΕΕ  “EU Policies towards its East Med maritime Space: Energy and Security”, (PROJECT NUMBER – 611501-EPP-1-2019-1-EL-EPPJMO-PROJECT), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση 2 άμισθων θέσεων Ερευνητών ή Βοηθών Ερευνητών για θέματα Ενέργειας και Ασφάλειας στην Ανατ. Μεσόγειο, διάρκειας τριών (3) μηνών (17/10/22 -17/1/2023).  Συγκεκριμένα τα καθήκοντά είναι η συλλογή βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα, η ερευνητική και οργανωτική υποστήριξη του αγγλόφωνου διεθνούς συνεδρίου, η επιμέλεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, με σκοπό την έκδοσή και έκθεση των σχετικών πεπραγμένων.

Τα ερευνητικά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ή να εμπλουτίσουν την ερευνητική τους εμπειρία σε πρακτικά  ζητήματα εξωτερικής πολιτικής (policy oriented research) και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος /η ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας κατά προτίμηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, Νομικής ή Πολιτικήε Επιστήμης για τη θέση του Ερευνητή. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι σε αντίστοιχα αντικείμενα σε προπτυχιακό επίπεδο.

1. Καλή γνώση σύγχρονων θεμάτων ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα πολύ καλή γνώση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ασφάλειας και διεθνών σχέσεων στην Ανατ. Μεσόγειο καθώς και θεμάτων ενέργειας (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τέτοιες γνώσεις να μην υποβάλουν αίτηση). Θα εκτιμηθεί η σχετική ικανότητα χρήσης διαδικτύου, αρχείων και ηλεκτρονικών πηγών.

2. Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

3. Γνώση χρήσης υπολογιστή (άριστη γνώση Microsoft Word και Excel).

4. Διαθεσιμότητα χρόνου (15-20 ωρών την εβδομάδα με υβριδικό τρόπο).  Υπευθυνότητα, προθυμία.

5. Εμπειρία έρευνας  ή υποσχόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη