Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις διαδικαστικές εκκρεμότητες που έχουν προκύψει, η οποία αναμενόταν αυτή την εβδομάδα.
 
Για το ζήτημα έχουν εκδηλωθεί διαφωνίες μεταξύ των πρυτάνεων και των Συμβουλίων σε πολλά πανεπιστήμια.