Ο επιχειρηματίας κατηγορείται για ηθική αυτουργία και συνέργεια σε απιστία κατά του ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με την υπόθεση προμήθειας ηλεκτρονικών συστημάτων παρεμβολής και έντεκα κέντρων παρακολούθησης το 2001, καθώς ουδέποτε παρέδωσε το αντικείμενο της προμήθειας παρότι είχε εισπράξει περίπου 37 εκατ. ευρώ προκαταβολικά. 

Ο Θ. Λιακουνάκος πάντως είχε προσφύγει στη διαιτησία και είχε κερδίσει την υπόθεση.    
Πηγή: To Βήμα