Πιο συγκεκριμένα το ΕΣΠ, αναφέρει πως δέχεται συνεχώς καταγγελίες από εκπαιδευτικούς που αναφέρουν πως παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο αναγκάζονται να αφήσουν το σχολικό περιβάλλον και να μεταφερθούν σε μακρινούς καταυλισμούς ή βρίσκονται σταδιακά «στο δρόμο» εξαιτίας αυτής της κατάστασης. «Αυτή η βίαιη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η διάρρηξη κοινωνικών δεσμών και η στέρηση κάθε πλαισίου προστασίας ακόμη και από άκρως ευάλωτα άτομα, όπως θύματα βασανιστηρίων και έμφυλης βίας, είναι μόνο μια πτυχή των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σε συνέχεια και της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να τερματίσει το πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων/ουσών άσυλο σε διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού έως και τα τέλη του έτους» εξηγεί το Συμβούλιο.

Με το τέλος του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, ουσιαστικά γκρεμίζονται όλα όσα έχουν καταφέρει να χτίσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι δεσμοί και οι δουλειές που με κόπο απέκτησαν. Όπως αναφέρει το ΕΣΠ : « Οι διαμένοντες του ΕΣΤΙΑ υπήρχαν και υπάρχουν άτομα με σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις που χρίζουν πλαισίωσης ή/και αγωγής. Η εξαναγκαστική μεταφορά τους μακριά από τα νοσοκομεία και τους γιατρούς που τα παρακολουθούσαν, θέτει τη δυνατότητα υποστήριξής τους υπό αμφισβήτηση, εν μέσω και της διαχρονικής υποστελέχωσης των καταυλισμών σε απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό. Υπάρχουν άτομα που έχουν υποστεί βία και φέρουν τραυματικές εμπειρίες από τη προγενέστερη διαμονή τους σε καταυλισμούς. Η επιστροφή τους σε περίκλειστες δομές, όπου η ελευθερία κυκλοφορίας παραμένει περιορισμένη κατ’ επίκληση της πανδημίας, δεν αφήνει περιθώρια επούλωσης του τραύματός τους. Υπάρχουν οικογένειες με παιδιά, των οποίων η απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση τίθεται και αυτή υπό αμφισβήτηση, λόγω της μη εξασφάλισης απαραίτητων μέσων μεταφοράς σε κάποιους καταυλισμούς, αλλά και της παντελούς έλλειψης μέριμνας για όσα παιδιά βρίσκονται εκτός διαδικασίας ασύλου»

«Το αποτέλεσμα είναι πολλοί άνθρωποι να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα Υποδοχής της χώρας, προτιμώντας να ψάξουν μόνοι για εναλλακτικές κάλυψης των αναγκών τους, παρά το ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εκ νέου έκθεσής τους στη βία και την εκμετάλλευση» τονίζει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και προχωρά στο διακύβευμα «O τερματισμός του προγράμματος ΕΣΤΙΑ θα σηματοδοτήσει την πλήρη μετατροπή του ελληνικού συστήματος Υποδοχής, σε ένα σύστημα κοινωνικής απομόνωσης όσων αναζητούν διεθνή προστασία στην Ελλάδα».

Το ΕΣΠ καλεί το Υπουργεί να αλλάξει την απόφαση του και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις του να ενισχυθούν οι εναλλακτικές μορφές υποδοχής.