Η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι η εφαρμογή του επίμαχοι νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει τις ανττιδράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας «είναι βήμα προόδου» το οποίο «έχει ήδη δρομολογηθεί», ενώ, όπως είπε, «έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη και επαφίεται στα ιδρύματα να το προχωρήσουν».

Μάλιστα, αρνήθηκε ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έχει κολλήσει, λέγοντας πως από Σεπτέμβριο θα αναλάβει δράση με κύριο στόχο την «αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων».