«Το ίδιο ζήτημα θα αντιμετωπίσουν και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους καθώς κάθε χρόνο την ίδια δεδομένη στιγμή ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να συσχετίσει άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι οι ασφαλισμένοι να μην έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και να ταλαιπωρούνται άδικα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Το υπουργείο όφειλε να έχει μεριμνήσει και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και να μην επαναλαμβάνονται κάθε χρονιά τα ίδια λάθη και οι ίδιες παραλείψεις. Τέλος όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι σε ρύθμιση καλούνται να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους που έχουν δημιουργηθεί  τα χρόνια της κρίσης  με ρυθμίσεις 24 μηνών ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταβάλλουν και τις τρέχουσες εισφορές τους κάτι το οποίο με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο», επισημαίνεται.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕ καταλήγει συνοψίζοντας: «Το υπουργείο γνωρίζει πως δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο στους ελεύθερους επαγγελματίες και συνδυαστικά με το νέο φορολογικό τους ωθεί στην έξοδο από το επάγγελμα».

ΕΦΚΑ: Πάνω από 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες ανασφάλιστοι από την 1η Μαρτίου

Υπενθυμίζουμε ότι τουλάχιστον 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν ρύθμισαν τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ είναι ανασφάλιστοι από την 1η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ με ενεργό ΑΜΚΑ, θα εξακολουθήσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά από την 1η Μαρτίου θα καταβάλλουν πλέον οι ίδιοι δαπάνες για πρόσβαση σε ιδιωτικές δομές υγείας, για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, όπως ιδιωτική συνταγογράφηση κ.λπ.

Ωστόσο, ακόμα και όσοι πλήρωσαν ή ρύθμισαν τις ασφαλιστικές οφειλές τους, μπορεί να εμφανίζονται στο σύστημα ως ανασφάλιστοι. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μεταβούν σε κάποιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο, όπως επισημαίνεται από τους ίδιους, για ελεύθερους επαγγελματίες με φόρτο εργασίας.