Επειγουσα επιστολή εκπροσώπου του Βήματος προς τα σωματεία  των ΜΜΕ