Στην ερώτησή του, ο Α. Χαρίτσης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας μετά από καταγγελία ελληνικής εταιρείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαβιβάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)».

Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι το δημοσίευμα αναφέρεται σε «έργα που ανατέθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ενώ κατά τη διαδικασία ανάθεσης υποβλήθηκε μία και μόνη προσφορά. Επιπρόσθετα, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για υπερκοστολογήσεις, με παράδειγμα μάλιστα έργο που αφορά την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο κοστολογήθηκε στο ποσό των 44 εκ. ευρώ ενώ αντίστοιχα έργα στην Ιρλανδία και την Κύπρο κόστισαν 4,5 εκ. ευρώ και με μεγαλύτερο συμβατικό χρόνο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ζητά από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να απαντήσει «ποια είναι τα αναλυτικά στοιχεία των έργων (λίστα έργων, προϋπολογισμός, διαδικασία ανάθεσης, πλήθος προσφορών που υποβλήθηκαν, στοιχεία αναδόχου, πηγή χρηματοδότησης)που ελέγχονται στο πλαίσιο της έρευνας των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω δημοσίευμα;» και «σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότηταςκαι η προστασία του ανταγωνισμού, υπό το φως των αποκαλύψεων αυτών;».

Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του Α. Χαρίτση:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Άκρως ανησυχητικές οι αποκαλύψεις για έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού για υπόνοια απάτης και νόθευσης του ανταγωνισμού σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με προχθεσινό δημοσίευμα του ευρωπαϊκού δημοσιογραφικού οργανισμού «politico.eu» διεξάγεται έρευνα από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές σχετικά με την ανάθεση σε μόλις 10 εταιρείες μεγάλου αριθμού έργων (πλέον των 600) στον τομέα της τεχνολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δις ευρώ, που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας μετά από καταγγελία ελληνικής εταιρείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαβιβάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η (ελληνική) Επιτροπή Ανταγωνισμού διενήργησε επιτόπιο έλεγχο σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στον κλάδο πληροφορικής και τεχνολογίας και συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για πιθανή οριζόντια σύμπραξη νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών (bidrigging) κατά παράβαση των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελεγκτές της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, φαίνεται να έκαναν έφοδο στα γραφεία των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, καθώς και σε πέντε εταιρείες πληροφορικής και δύο συμβουλευτικές εταιρείες.

Πρόκειται για έργα που ανατέθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ενώ κατά τη διαδικασία ανάθεσης υποβλήθηκε μία και μόνη προσφορά. Επιπρόσθετα, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για υπερκοστολογήσεις, με παράδειγμα μάλιστα έργο που αφορά την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο κοστολογήθηκε στο ποσό των 44 εκ. ευρώ ενώ αντίστοιχα έργα στην Ιρλανδία και την Κύπρο κόστισαν 4,5 εκ. ευρώ και με μεγαλύτερο συμβατικό χρόνο.

Το Politico αναφέρει πως εξέτασε 110 δημόσιους διαγωνισμούς, που διενεργήθηκαν από το 2021 έως τον Ιανουάριο του 2024 και χρηματοδοτούνται από πόρους του ΤΑΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω συμβάσεων (101 από τις 110), ανατέθηκαν σε μία από τις 10 εταιρείες που ερευνώνται και δεν ανταγωνίστηκαν κανέναν άλλο υποψήφιο ενώ μόνο σε 9 διαγωνισμούς υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές.

Επειδή,όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης με αδιαφανείς διαδικασίες.

Επειδή και στο σκέλος των δανείων αλλά και στο σκέλος των επιχορηγήσεων είναι πλέον εμφανές ότι η κυβέρνηση ευνοεί με τρόπο σκανδαλώδη συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις αποκλείοντας εξ ολοκλήρου τους μικρομεσαίους από την πρόσβαση στους πολύτιμους πόρους του Ταμείου.

Επειδή μετά και το ανωτέρω δημοσίευμα τίθενται κρίσιμα ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια πόρων αλλά και περαιτέρω συνέπειες στο σύνολο της διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε έργων και δράσεων (θέματα αιρεσιμοτήτων κ.α.).
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι τα αναλυτικά στοιχεία των έργων (λίστα έργων, προϋπολογισμός, διαδικασία ανάθεσης, πλήθος προσφορών που υποβλήθηκαν, στοιχεία αναδόχου, πηγή χρηματοδότησης)που ελέγχονται στο πλαίσιο της έρευνας των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω δημοσίευμα;

Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότηταςκαι η προστασία του ανταγωνισμού, υπό το φως των αποκαλύψεων αυτών;