Το εν λόγω ποσό θα αποτελέσει επιπλέον χρηματοδότηση για το πρόγραμμα  «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΠΕΠ)» και υπεγράφη από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Το ποσό είναι άμεσα διαθέσιμο για πληρωμές των ενταγμένων στα προγράμματα επενδυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των επενδύσεων και έχει ως στόχο «να ενισχυθούν σημαντικά οι τοπικές κοινωνίες».