Η πρώτη στάση του είναι το χωριό Σκάλα Συκαμνιάς, ένα από τα μέρη που έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου από τις Πρυτανικές αρχές θα του απονεμηθεί το χρυσό μετάλλιο του ιδρύματος.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα οδοποιίας στα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί σημαντικής αρχαιολογικής αξίας ευρήματα, ενώ πριν την αναχώρηση του για την Αθήνα θα έχει συνάντηση με κατοίκους της Σκάλας Συκαμνιάς.