Δεν είναι λίγοι αυτοί που επισκέφθηκαν τις εφορίες τους για να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή με στόχο να ακυρωθεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί, αν και ο νόμος δεν το επιτρέπει. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ όσοι έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/prostima προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία για να γίνει η διαγραφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εφορίες έχουν λάβει εντολές να μην παραλαμβάνουν ενδικοφανείς προσφυγές, καθότι ο νόμος –όπως προαναφέρθηκε– δεν το επιτρέπει. Σε πολλές από αυτές που κατατέθηκαν αναφέρονται ιδιαίτερα αιχμηρά μηνύματα από τους αντιεμβολιαστές, αλλά και τους δικηγόρους τους, που απειλούν με μηνύσεις. «Εσείς βάλατε το πρόστιμο, εσείς θα το διαγράψετε» αναφέρεται σε ένα από τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τη λίστα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, βρέθηκαν συνολικά 317.962 φυσικά πρόσωπα, στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 50 ευρώ για τον Ιανουάριο, το οποίο από τον επόμενο μήνα θα είναι, όπως είχε ανακοινωθεί, 100 ευρώ. Η επιβολή του μισού προστίμου αφορά ένα δεκαπενθήμερο, δεδομένου ότι η προθεσμία για τον εμβολιασμό έληγε στις 15 Ιανουαρίου.

Πολλοί επισκέφθηκαν τις εφορίες τους για να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή με στόχο να ακυρωθεί.

Ο κατάλογος διαβιβάστηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου. Από το σύνολο των παραπάνω φυσικών προσώπων, 297.207 ειδοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ηλεκτρονική κοινοποίηση), ενώ 20.755 ενημερώθηκαν με συστημένη επιστολή. Το πρόστιμο μηνός Ιανουαρίου πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 15/3/2022. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Στην πράξη επιβολής προστίμου αναφέρονται τα εξής:

«Πρόστιμο ποσού 50 ευρώ στον υπόχρεο… Δεδομένου ότι με το ανωτέρω έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ διαπιστώθηκε παράβαση της μη διενέργειας υποχρεωτικού εμβολιασμού για την περίοδο 2022».

Στην πράξη επιβολής προστίμου αναφέρεται επίσης ότι αυτή προσβάλλεται δικαστικά με την άσκηση προσφυγής ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της επιβολής προστίμου λόγω μη υποχρέωσης εμβολιασμού ή ύπαρξης νόμιμου λόγου απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, παρέχονται οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση emvolio.gov.gr/prostima, αναφορικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να οδηγήσουν σε διαγραφή του.