Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε πρωτοβουλία και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες της κατάληψης των πλοίων. (in: http://bit.ly/9jsCPK)