Αναλυτικά κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 326.359 ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.403 (107.522 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 118.881 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) με αποτέλεσμα το ισοζύγιο του Μαΐου να είναι θετικό κατά 99.956 θέσεις εργασίας. Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.115.594 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 867.515 (456.827 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 410.688 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Ωστόσο, οι επιπλέον θέσεις απασχόλησης που ανέρχονται σε 99.956, σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα της τουριστικής περιόδου, ενώ το ισοζύγιο για το πρώτο πεντάμηνο του 2022 -αν και θετικό- υστερεί σε σύγκριση τόσο με το 2018 (264.551 θέσεις εργασίας) όσο και με το 2019 (265.059), αλλά είναι καλύτερο σε σχέση με το 2021 (177.108 ).

Ακόμη, ο αριθμός των νέων προσλήψεων για τον Μάιο υστερεί σε σχέση με τον Απρίλιο που οι επιπλέον καθαρές θέσεις εργασίας ήταν 124.365, σημειώνοντας δηλαδή μια κάμψη των επιπλέον θέσεων εργασίας κατά 25.000. Μάλιστα, από το σύνολο των 1.115.594 προσλήψεων το πρώτο πεντάμηνο του 2022 οι 633.107 αφορούν προσλήψεις πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 55%), ενώ οι 394.454 ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης και οι 88.033 εκ περιτροπής εργασίας.