Σύμβαση μαμούθ για τον οδοφωτισμό της πρωτεύουσας ύψους 53.655.680 ευρώ και συνολικής διάρκειας 12 ετών προωθεί ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, παρουσιάζοντας το έργο σαν μεγάλο βήμα στο δημόσιο φωτισμό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Documento, πρόκειται για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αντικατάσταση 43.678 φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας στους δρόμους των επτά κοινοτήτων της πόλης.

Αποδεκτή έγινε η τεχνική προσφορά της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία Όμιλος Επιχειρήσεων» και προχώρησε ο έλεγχος του υποφακέλου με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, από το σύνολο των 53.655.680,40 ευρώ που αποτελεί τον προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο τμήμα του εντάσσεται στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων (45.688.362,00 €), ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενώ σημειώνεται πως το μέσο κόστος συντήρησης από τους αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου ανά έτος εκτιμάται (Οκτώβριος 2021) σε 1.650.000 € και επομένως για δέκα (10) έτη το κόστος συντήρησης για τα 45.373 υφιστάμενα φωτιστικά σώματα, ανέρχεται σε 16.500.000,00 €.