«Λόγους ευπρέπειας» επικαλέστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός, ζητώντας την εξαίρεσή του από την τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής που λάμβανε χώρα επι του θέματος

Ο Ιωάννης Λιανός, ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες της Αυγής, την αυτοεξαίρεση του στην τέταρτη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που εξετάζει την κύρια υπόθεση για την τέλεση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών του πρακτορείου διανομής Άργος (συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη). Το αίτημα του Ιωάννη Λιανού έγινε δεκτό, ενώ ο ίδιος φέρεται να επικαλέστηκε πως η απόφαση του επιβάλλεται για λόγους ευπρέπειας.

Υπενθυμίζεται πως «παρεμπόδιση-δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά διανομής έντυπου τύπου (άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύει) από την εταιρία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς και από φυσικά πρόσωπα» ήταν το θέμα της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον έλεγχο που επιχείρησε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Μαΐου του περσινού έτους, και η σχετική εισήγηση προτείνει την διαπίστωση παράβασης και την επιβολή προστίμου, σημειώνοντας πως αφορά μόνο τη συμπεριφορά που επέδειξαν τα εμπλεκόμενα μέρη την συγκεκριμένη ημέρα, σπεύδοντας μάλιστα να ξεκαθαρίσει πως «σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργείται για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά διανομής έντυπου τύπου».