Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τα μέλη του έχουν ήδη δεσμευτεί να συμβάλλουν στον εθνικό σκοπό της αποκατάστασης της Θεσσαλίας, με βοήθεια που θα υπερβαίνει συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ.

Η διάθεση της βοήθειας γίνεται σε τρεις άξονες:

Διαρκής παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. «Ο αριθμός των μελών του ΣΕΒ που παρέχουν απευθείας ανθρωπιστική βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης (πχ υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, μηχανήματα, νερό, ρουχισμός, αντλίες υδάτων, καθαριστικά, κτλ) στην περιοχή μεγαλώνει καθημερινά» σημειώνει ο ΣΕΒ.

Έργα αποκατάστασης υψηλής προτεραιότητας. Τα μέλη του ΣΕΒ αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων αποκατάστασης υψηλής προτεραιότητας, ξεκινώντας με την απευθείας ανακατασκευή 27 σχολείων, σε συνεννόηση με την Πολιτεία.

Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει τους τοπικούς βιομηχανικούς συνδέσμους, ΣΒΘΣΕ και ΣΘΕΒ στη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων. Μέσα από την Επιτροπή παρέχει πληροφορίες στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των μέτρων ανακούφισης και προωθεί επιπλέον μέτρα στις αρμόδιες αρχές.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του δ.σ. του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, «η προσπάθεια αποκατάστασης της Θεσσαλίας απαιτεί τη σύμπραξη και την ενεργό συμμετοχή όλων μας. Τα μέλη του συνδέσμου έχουν δεσμευθεί να συμβάλλουν στον εθνικό σκοπό της αποκατάστασης της Θεσσαλίας, με απευθείας βοήθεια, που θα υπερβαίνει συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ».

«Πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τα μέλη μας αναλαμβάνουν την απευθείας αποκατάσταση της λειτουργίας 27 σχολείων, ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα παιδιά των περιοχών αυτών» πρόσθεσε ο κ. Παπαλεξόπουλος.