Ο Κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη συμφωνία για μείωση του κόστους προμήθειας του φυσικού αερίου, καθώς και στη σειρά μέτρων για μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου που έχουν παρουσιαστεί, όπως και στην αναμενόμενη μείωση των εργοδοτικών εισφορών.
 
Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις διαρθρωτικές αλλαγές και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο, στις οποίες περιλαμβάνονται ο νέος επενδυτικός νόμος, οι δράσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών στις εξαγωγές, ρυθμίσεις στην αγορά (καύσιμα, καταστήματα, δίδακτρα, φορτηγά κλπ), το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ο νόμος-πλαίσιο για την απλοποίηση στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, το νομοσχέδιο για τα logistics και η άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.
 

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
 

Τόνισε, τέλος, ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιομηχανική πολιτική και για το λόγο αυτό «επιδιώκουμε κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ελληνικής προεδρίας, να ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο σημαντικές αποφάσεις που θα λύσουν στη συνέχεια τα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, σε σχέση με τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες».
 
Υπενθυμίζεται ότι η βιομηχανική πολιτική θα βρίσκεται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής του Μαρτίου, ενώ το Μάιο πραγματοποιείται στην Αθήνα το Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας πάλι με θέμα τη βιομηχανική πολιτική.