Μετά την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup της Παρασκευής, δόθηκε η έγκριση για τη διαδικασία χορήγησης δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε χώρες της Ευρωζώνης που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του οικονομικού αντίκτυπου που έχει ο ιός στις οικονομίες των χωρών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο μοναδική προϋπόθεση για την χορήγηση του δανείου θα είναι η δέσμευση ότι θα χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτούν υγειονομικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία.

Στο ανακοινωθέν του Eurpogoup αναφέρεται πως «συμφωνήσαμε σήμερα για τα χαρακτηριστικά και τους όρους του προγράμματος Pandemic Crisis Support, που θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης για ποσό ως 2% του ΑΕΠ του κάθε μέλους», ενώ γίνεται λόγος για «μέγιστη μέση περίοδο ωρίμανσης 10 ετών για τα δάνεια και ευνοϊκή τιμολόγηση προσαρμοσμένη στην έκτατη φύση της κρίσης», αλλά και ότι «οι αιτήσεις για στήριξη από το πρόγραμμα θα μπορούν να γίνουν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022».

Ο ESM ζητά 500 δισ. ευρώ επιπλέον για την κρίση του κορονοϊού με «μνημονιακές» προϋποθέσεις

Ωστόσο, στο ίδιο ανακοινωθέν επισημαίνεται πως το κάθε  κράτος που θα λάβει δάνειο από τον ESM θα είναι υπό παρακολούθηση και εποπτεία, με τους όρους του Μηχανισμού, δηλαδή θα απειλείται με την επιβολή μνημονιακών όρων, σε κάθε «παρέκκλιση» από τις οδηγίες του Μηχανισμού. «Συμφωνούμε  ότι η παρακολούθηση και η εποπτεία θα πρέπει να είναι ανάλογες της φύσης του σοκ που προκλήθηκε από την COVID-19 και ανάλογη με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση του προγράμματος Pandemic Crisis Support, σε ευθυγράμμιση με το πλαίσιο της ΕΕ και τις σχετικές οδηγίες του ESΜ».