Σύμφωνα με την έρευνα, το 32,4% των νοικοκυριών στην Ελλάδα που ζουν σε αστικές περιοχές δαπανούν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, ποσοστό που ορίζεται ως όριο υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης. Ακολουθούν η Δανία, όπου το 21,9% των νοικοκυριών στις αστικές περιοχές δαπανούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, και η Ολλανδία με ποσοστό 15,3%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,4%.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια και στην υπερβολική επιβάρυνση του κόστους στέγασης για τα νοικοκυριά που ζουν σε αγροτικές περιοχές, με ποσοστό 22%, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία με 13,3 % και η Ρουμανία με 10,8 %. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης για τις αγροτικές περιοχές διαμορφώνεται στο 6,2%.