Συγκεκριμένα, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των ανθρώπων σε ηλικίες 15-29 ετών, που αδυνατούσαν να μείνουν μόνοι τους στις χώρες της ΕΕ το 2021, κινήθηκε στο 26%, στην Ελλάδα το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο, φτάνοντας το 48%.

Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η χειρότερη θέση, πίσω από τη Ρουμανία, όπου το 60% αδυνατεί να συντηρήσει μόνο του ένα σπίτι, τη Βουλγαρία με 57%, και τη Λετονία με 54%. Στον αντίποδα βρίσκονται η Κύπρος και η Μάλτα με 4%, η Ιρλανδία, με 5%, και το Βέλγιο με την Ολλανδία με 7-8%.