Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε ως συνέπεια γυναικών ευρωβουλευτών ώστε το θέμα να μπει στην ημερήσια διάταξη, καταδίκασε απερίφραστα την οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, με αφορμή την απόφαση του Αμερικανικού Ανώτατου Δικαστηρίου, που ουσιαστικά απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Μεταξύ άλλων, στο ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο, με νομοθεσία, θα πρέπει προστατεύσει το δικαίωμα στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εγγυηθούν την πρόσβαση σε ασφαλείς, νόμιμες και δωρεάν υπηρεσίες άμβλωσης. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, είναι απαραίτητη η πολιτική στήριξη για τους ακτιβιστές και τους παρόχους υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 324 ψήφους υπέρ, 155 κατά και 38 αποχές, αναφέρει ότι το δικαίωμα στην άμβλωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση στο Συμβούλιο για την τροποποίηση του άρθρου 7 του Χάρτη, προσθέτοντας ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση. Οι ευρωβουλευτές αναμένουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συγκαλέσει Συνέλευση ώστε να συζητηθεί η αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ, όπως έχουν ήδη δηλώσει σε ψήφισμα της 9ης Ιουνίου.

Οι ευρωβουλευτές επίσης εξέφρασαν την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους στις γυναίκες και τα κορίτσια των ΗΠΑ, καθώς και σε όσους συμμετέχουν τόσο στην παροχή υπηρεσιών άμβλωσης όσο και στην υποστήριξη του δικαιώματος και της πρόσβασης σε νόμιμη και ασφαλή φροντίδα υπό τις παρούσες δύσκολες περιστάσεις. Ως εκ τούτου, κάλεσαν το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει νομοσχέδιο που θα προστατεύει την άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την πιθανή αύξηση της χρηματοδότησης ομάδων κατά της ισότητας των φύλων και όσων αντιτίθενται στο δικαίωμα στην επιλογή ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη. Κάλεσε δε όλα τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν την άμβλωση και να άρουν και να καταπολεμήσουν τους εναπομείναντες νομικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πρακτικούς περιορισμούς που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πρόσβαση.

Σύμφωνα με το κείμενο του ψηφίσματος, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εγγυηθούν την πρόσβαση σε ασφαλείς, νόμιμες και δωρεάν υπηρεσίες άμβλωσης, σε υπηρεσίες προγεννητικής και μητρικής υγειονομικής περίθαλψης, στον εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό, σε φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες, καθώς και στην πρόληψη, τη θεραπεία και τη στήριξη του HIV, χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα.

Επιπλέον, στο κείμενο τονίζεται ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την πολιτική στήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εργάζονται για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR).