Σύμφωνα με την Eurostat, το ελληνικό  χρέος μειώθηκε στο 189,3% του ΑΕΠ, με δεύτερο υψηλότερο της Ιταλίας (152,6%), ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία (127%), η Ισπανία (117,7%) και η Γαλλία (114,4%).

Στον αντίποδα, το χαμηλότερο χρέος είχαν η Εσθονία (17,6%), το Λουξεμβούργο (22,3%) και η Βουλγαρία (22,9%).

Συγκριτικά με το δ’ τρίμηνο του 2021, το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, όπως και της Λιθουανίας, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2021, η μείωση έφθασε τις 20 ποσοστιαίες μονάδες για το ελληνικό χρέος, με δεύτερη μεγαλύτερη τη μείωση του κυπριακού χρέους (16,1 π.μ.).