Η σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως μία ώρα αργότερα από την κανονική, δηλαδή στις 15.00, λόγω της απεργίας.