Οι νεκρές ιδέες των G20. Και η βίβλος της αμερικανικής διπλωματίας στη μάχη κατά της λιτότητας. (Foreign Affairs: http://bit.ly/brIe4W)