«Η σύναψη δανείων μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συναλλασσομένων με αυτά μερών διακρίνεται από εξ ολοκλήρου ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς τη δυνατότητα κρατικής παρέμβασης επί της πιστοδοτικής πολιτικής που εφαρμόζεται»
σημειώνει ο Γιάννης Στουρνάρας, σε έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή μετά από ερώτηση του  βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Παναγούλη, για τα δάνεια στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel.
 
Ο Γ. Στουρνάρας στο ίδιο έγγραφο ωστόσο σπεύδει να επισημάνει ότι «στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων του εποπτικού πλαισίου του Ν. 3601/2007 και βάσει σχετικών πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης), προκειμένου να διασφαλίζουν μεταξύ άλλων τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής τους στρατηγικής, την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, την αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται, καθώς και την πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος, των μετόχων και των συναλλασσομένων με αυτό».
 

Έγγραφα και από ΤτΕ και ΕΣΡ
 

Για το ίδιο θέμα διαβιβάστηκε στη Βουλή και έγγραφο από την Τράπεζα της Ελλάδος στο οποίο αναφέρεται ότι «η πολιτική χορηγήσεων δανείων και πάσης μορφής πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα διενεργείται ελεύθερα με τραπεζικά κριτήρια στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της κάθε τράπεζας».
 
Έγγραφο, μετά την ερώτηση του κ. Παναγούλη, διαβιβάστηκε στη Βουλή και από το ΕΣΡ το οποίο διευκρινίζει ότι δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δανειοδοτήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ωστόσο ελέγχει και εγκρίνει τις αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου.
 
Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες διαβιβάστηκε έγγραφη απάντηση και από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου με την οποία γίνεται γνωστό ότι το Γραφείο του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς είναι εκείνο που θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αρχειοθέτηση της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί και αρχειοθετήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.