Ακόμη κι αν χρειαστεί να το κάνει μόνη της, χωρίς να συμφωνήσουν οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε., η Γαλλία σκοπεύει να κάνει πραγματικότητα εντός του 2012 το φόρο επί…