Ο οργανισμός μοιράζεται τις προμήθειές του προκειμένου να μπορούν τα φορτηγά να διανέμουν βοήθεια, οι φούρνοι να ταΐζουν τους ανθρώπους στα καταφύγια, το νερό να αφαλατώνεται και τα νοσοκομεία να μπορούν να διατηρούν σε λειτουργία τις θερμοκοιτίδες, τα μηχανήματα υποστήριξης και άλλο ζωτικό εξοπλισμό.

Η μειούμενη προμήθεια καυσίμων έχει αφήσει την υπηρεσία να παλεύει με το ερώτημα πώς να χρησιμοποιήσει καλύτερα ό,τι έχει απομείνει, δήλωσε στο Associated Press η εκπρόσωπος της UNRWA Tamara Alrifai.