Η Gazprom έχει μειώσει τις ροές φυσικού αερίου προς την Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1 στο 20% της χωρητικότητάς του.

Ο Μούλερ είπε ότι η Γερμανία θα πρέπει επίσης να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου της προς τις γειτονικές χώρες κατά 20%.

Σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης για φυσικό αέριο, τα ιδιωτικά νοικοκυριά θα έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση κρίσης στην παροχή φυσικού αερίου, αλλά ο Μούλερ είπε ότι η ιεράρχηση δεν σημαίνει ότι τα νοικοκυριά μπορούν να θερμανθούν υπερβολικά σε αυτήν την κατάσταση.

Ο Μούλερ, επίσης, αρνήθηκε να πει εάν είναι πιθανή η παράταση της διάρκειας ζωής των εναπομεινάντων πυρηνικών σταθμών της Γερμανίας.