«Σχετικά με τη χρηματοδότηση για την προστασία της βιοποικιλότητας, τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ως το 2025, και μετά τα 30 δις ως το 2030 είναι μία αρχή, όμως δεν είναι αρκετά. Υπάρχει ένα κενό 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, που δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα καλυφθεί. Το θέμα δεν αφορά μόνο το πόσα χρήματα θα δοθούν, αλλά και το πόσο γρήγορα μπορούν να δοθούν. Χρειάζεται να δοθεί χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες πολύ πιο γρήγορα» αναφέρει η Greenpeace.

«Με έναν τραγικό τρόπο, οι μηχανισμοί που εμποδίζουν και καθυστερούν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, τόσο για την προστασία της βιοποικιλότητας όσο και για την προστασία του κλίματος, φαίνεται ότι είναι κοινοί. Είτε αναφερόμαστε στην αποθήκευση άνθρακα είτε σε δράσεις αντιστάθμισης, μεγάλα εταιρικά σχήματα βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να αποφύγουν τα απαραίτητα μέτρα. Αυτές οι ψεύτικες λύσεις πιθανότατα θα αποδειχθούν τραγικά και πανάκριβα σφάλματα. Τα σημερινά σκάνδαλα που παρατηρούνται ήδη στις αντισταθμίσεις άνθρακα στην περίπτωση της προστασίας του κλίματος, δρομολογούνται πλέον και στην περίπτωση της βιοποικιλότητας»

«Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι οι δυο αλληλένδετες κρίσεις που βιώνουμε, η κλιματική κρίση και η κατάρρευση της βιοποικιλότητας, δεν αντιμετωπίζονται με το ξέπλυμα εταιρικού χρήματος, αλλά με μέτρα, σχέδια δράσης, χρονοδιαγράμματα και χρήματα που εξασφαλίζουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων» καταλήγει ο οργανισμός.