«Ζητούμε την άμεση οργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ώστε οι πολίτες να γνωρίσουν τους φορείς στους οποίους πρέπει να απευθυνθούν αλλά και τον ορθό τρόπο διαχείρισης ώστε να προστατευτούν οι ίδιοι, τα μέλη της οικογένειάς τους και κάθε τρίτος θύμα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας» σημειώνουν.

Η καμπάνια εδώ.