Η “ΑΓΟΡΑ” ΤΩΝ MEDIA

Νούμερα και αριθμοί. Ποσοστά και δαπάνες. Και περισσότερο από τις μετρήσεις, τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, εκδοτικών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών.