Οι αόρατοι εργαζόμενοι, 2010

Της Μαριάνας Τζιαντζή