«Το περιστατικό έχει πλέον ολοκληρωθεί και η πλατεία θα επαναλειτουργήσει εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.