Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η οργάνωση ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι ο Παναγιώτης Δημητράς γίνεται στόχος ποινικοποίησης επειδή πραγματοποιεί το νόμιμο έργο του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάδειξη των δικαιωμάτων των προσφυγισσών/-ύγων και των μεταναστριών/-ών. Αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απαγόρευσης της εργασίας του για το Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι και κατ’ οίκον περιορισμό».

«Οι υπερασπιστές/-ίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να ποινικοποιούνται και να στοχοποιούνται για το νόμιμο έργο τους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν οι δράσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιορίζονται, παρεμποδίζονται, τιμωρούνται ή καταστέλλονται αδικαιολόγητα, τα κράτη δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα» αναφέρει η ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας πως τον περασμένο Ιούνιο, η Mary Lawlor, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, προειδοποίησε για την «ασφυκτική επίδραση» που έχει η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας στις/στους υπερασπίστριες/-ιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.