Η κρίση γίνεται χρυσή ευκαιρία για τους εκδότες προκειμένου να
ξαναβάλουν τον δημοσιογράφο που οι ίδιοι εκπαίδευσαν ή κατασκεύασαν στη
θέση που θεωρούν ότι του αξίζει.Στον εξευτελισμό…
Της Αγγελικής Σπανού