Η απαγόρευση της Χεζμπολάχ και των δραστηριοτήτων της στην Ελβετία θα μπορούσε να βλάψει την ανθρωπιστική δέσμευση της Ελβετίας. Ομοίως, μια τέτοια απαγόρευση θα μπορούσε να βλάψει την αξιοπιστία της Ελβετίας ως ουδέτερης χώρας, σύμφωνα με την κυβέρνηση, όπως μεταδίδει το Swiss Info.

Από τις έρευνες της ελβετικής κυβέρνησης συμπεραίνεται ότι η Χεζμπολάχ δεν εκμεταλλεύεται τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας για δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων, ούτε ξεπλένει παράνομα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της στρατιωτικής πτέρυγας της.

Όσον αφορά την κατάσταση ασφαλείας, η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιθανή απειλή της Χεζμπολάχ για την Ελβετία είναι πολύ χαμηλή, τόσο πολιτικά όσο και από άποψη ασφάλειας.

Μόνο λίγες χώρες σε όλο τον κόσμο, ιδίως η γειτονική στην Ελβετία Γερμανία, έχουν επιβάλει κυρώσεις ή απαγόρευση κατά της Χεζμπολάχ.