Μετά τη σταδιακή επιβολή στις αρχές του καλοκαιριού αυστηρότερων μέτρων στην κυκλοφορία, εξόρυξη και χρήση του μπιτκοιν αλλά και άλλων κρυπτονομισμάτων στην Κίνα, η Κεντρική Τράπεζα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προχώρησε στην ολοκληρωτική απαγόρευση σε όλες τις συναλλαγές και τις εξορύξεις κρυπτονομίσματος. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε μεγάλη πίεση στις αγορές των κρυπτονομισμάτων με το μπιτκοιν να καταγράφει μια πτώση 6%.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα στο Reuters και στο Wall Street Journal, οικονομικοί φορείς και χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα στην Κίνα έχουν εντατικοποιήσει και αυστηροποιήσει το ρυθμιστικό τους πλαίσιο με σκοπό την εξάλειψη της “παράνομης” δραστηριότητας στην εξόρυξη και απόκτηση κρυπτονομισμάτων.  Με απώτερο στόχο την πολιτική του αυστηρού ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων και των big tech, πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες και εταιρείες απέχουν από τις συναλλαγές σε εθνικό επίπεδο με κρυπτονόμισμα.

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας δήλωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με άλλους κυβερνητικούς παράγοντες για να σιγουρέψει ότι η οικονομική υποστήριξη και το ηλεκτρικό ρεύμα δε θα είναι διαθέσιμο για δραστηριότητες όπως η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Οι οικονομικές δραστηριότητες με κρυπτονόμισμα και οι συναλλαγές με αυτό τον τρόπο, δεν έχουν πολλά να συνεισφέρουν στην οικονομία της Κίνας και στην ιλιγγιώδη της ανάπτυξη, παρά μόνο να εγκυμονούν κινδύνους για παράνομες δραστηριότητες, να επιβαρύνουν το περιβάλλον με την κατανάλωση τεράστια ποσότητας ενέργειας και να επιβραδύνουν την επίτευξη του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα. Μάλιστα, μόνο η εξόρυξη Bitcoin παράγει κάθε χρόνο ηλεκτρονικά απόβλητα συγκρίσιμα με αυτά που παράγουν ολόκληρες χώρες όπως η Ολλανδία.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις αποφάσεις της Κίνας και την ολική απαγόρευση συναλλαγών με κρυπτονομισμάτα αναμένεται να επηρεάσουν τις τιμές όλων των τύπων ψηφιακών νομισμάτων, πέραν του μπιτκόιν, όπως  το εθέριουμ , κάρντανο και λάιτκοιν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζεται το ευρωπαϊκό ψηφιακό νόμισμα που θα βοηθήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας , όπως έχει προγραμματιστεί και από τις κατευθυντήριες πολιτικές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ψηφιακό ευρώ θα ελέγχεται από τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών, σε αντίθεση με τις δραστηριότητες των κρυπτονομισμάτων που είναι αποτέλεσμα ατομικής οικονομικής δραστηριότητας και εξορύξεων. Παρόλα αυτά, ο δρόμος για την επικράτηση του- κρατικά ελεγχόμενου-ψηφιακού νομίσματος στην ΕΕ είναι ακόμα μακρύς.