Ανακοίνωση – κόλαφος εξέδωσε η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «εξορίζει« τους Έλληνες Ρομά εμπόρους από τις λαϊκές αγορές. Όπως τονίζουν οι ίδιοι, η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου» αποκλείει πλήρως τους Έλληνες Ρομά από ένα παραδοσιακό επάγγελμα τους.

Οι ίδιοι μέσω της ανακοίνωσης τους ζητούν να τους χορηγηθεί ή/ και ανανεωθεί άδεια ελεύθερου πλανοδίου εμπορίου με κοινωνικά κριτήρια, να γίνει εξορθολογισμός των προστίμων που επιβάλλονται και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρογκων ποσών, καθώς και να τους δοθεί δυνατότητα εκπαίδευσης σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, τους προμηθευτές τους, ζητήματα υγιεινής, κ.λπ. Σε αντίφαση με την υπό διαμόρφωση εθνική στρατηγική και το νέο 10ετές ευρωπαϊκό πλαίσιο που αναφέρονται στην απασχόληση ως προϋπόθεση της ένταξης των Ρομά, οι ίδιοι υπογραμμίζουν πως το νέο νομοσχέδιο τους «εξορίζει» από τους πάγκους.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ως το αντιπροσωπευτικότερο όργανο των Ελλήνων Τσιγγάνων στο πεδίο με 8 Ομοσπονδίες και πάνω από 65 σωματεία μέλη της, από τη σύσταση της το Νοέμβριο του 2016 δεν έχει σταματήσει να εστιάζει στους βασικούς άξονες προώθησης της ολιστικής ομαλής ένταξης των Ρομά στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία. Ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης, στη διαβούλευση που προηγήθηκε της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο του 2017 σχετικά με τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, η Συνομοσπονδία είχε εκφράσει διεξοδικά τις θέσεις – προτάσεις της με πάνω από 5 επισκέψεις και κατάθεση υπομνημάτων στην τότε Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

«Στις 31 Οκτωβρίου 2017 οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν εκφραστεί και στην ακρόαση φορέων από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Το σημαντικότερο θέμα ήταν η θεραπεία όλων των προβλημάτων της ΥΑ 1149/2004 με τα υπέρογκα πρόστιμα. Ο Νόμος 4497/2017 είχε εξορθολογήσει τα πράγματα, είχε ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προτάσεών μας και αποτελούσε μια καλή αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, τονίζοντας πως τελικώς δεν εφαρμόστηκε ή εφαρμόστηκε με στρεβλώσεις, καθώς δεν υπήρξαν εγκύκλιοι, τροπολογίες, ΚΥΑ. «Δεν υπάρχουν κομματικές προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα, παρακαλούμε για την αναμόρφωση του σχεδίου νόμου προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης των Ελλήνων Ρομά και κατ’ επέκταση της κοινωνικής τους ένταξης» καταλήγει η Συνομοσπονδία.