«Οι πολίτες μας που θέλουν να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να πάνε εθελοντές να υπηρετήσουν εκεί για να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την κοινή μας ασφάλεια θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν», δήλωσε ο πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής Γιούρις Ρανκάνις.

Η Λετονία όπως και οι άλλες χώρες της Βαλτικής έχουν επί δεκαετίες κατηγορηθεί επανειλημμένα από τη Μόσχα για πολιτικές καταπίεσης των ρωσόφωνων πληθυσμών τους, αντίστοιχες με αυτές που η Ρωσία χρησιμοποίησε ως επιχείρημα στήριξης των ρωσόφωνων αυτονομιστών στην Ουκρανία.

Το ποσοστό των ρωσόφωνων πληθυσμών της Λετονίας ήταν της τάξης του 8-10% στις αρχές του 20ου αιώνα, έφτασε ως το 34% στη συνέχεια και σήμερα παραμένει στο 25%.