Σύμφωνα με την τράπεζα, αναμένεται ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία 6,2% το 2022, αλλά μόλις 1,1% το 2023 και 1,9% το 2024, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να εκτιναχθεί στο 10,2% το 2022, στο 5,1% το 2023 και στο 2,5% το 2024.

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα είναι μακρά, παρά την σταδιακή βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Ακόμα, η πρόσφατη αύξηση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας έχει οδηγήσει τους οίκους αξιολόγησης να υιοθετήσουν μία στάση αναμονής στα τελευταία ανασκοπήσεις τους τον Σεπτεμβριο και τον Οκτωβριο, ενώ εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η πιθανή ανάγκη πρόσθετων δημοσιονομικών δαπανών πιθανώς να καθυστερήσουν την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα τουλάχιστον για το 2024.